Kobieta przygląda się wystawie fotografii.

Zapraszamy na wystawy we wrześniu.  Na wystawie “Wrażliwe jak dziecko” obejrzycie prace artystyczne które powstały w celu ukazania wyzwań, z jakimi borykają się dzisiaj najmłodsi. W programie także wystawa zdjęć Ansela Adamsa z obozu dla internowanych japońskich Amerykanów w Manzanar.  Natomiast “Archeologia kruchej materii. Ważkość archiwów fotograficznych w procesie ocalenia pamięci”, którą można oglądać do 7 września 2023,  zaprasza do odkrywania nieznanych zdjęć Lublina i Lubelszczyzny, przypadkowo odnalezionych i ocalonych z archiwum przeznaczonego do likwidacji.

Program

Archeologia kruchej materii. Ważkość archiwów fotograficznych w procesie ocalenia pamięci 

Wystawa przygotowana przez Dorotę Mościbrodzką jest częścią projektu „Archeologia kruchej materii. Ważkość archiwów fotograficznych w procesie ocalenia pamięci”. Składają się na nią odbitki z anonimowych negatywów odnalezionych przez przypadkową osobę w archiwum przeznaczonym do likwidacji. Negatywy są datowane, najstarsze pochodzą z roku 1939. Zdjęcia zostały wykonane (prawdopodobnie przez ambitnego fotografa-amatora) w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Na kopertach, w których zostały posegregowane, znajdują się nazwy miejscowości i czasami nazwiska sportretowanych osób. Odbite współcześnie na papierach różnego typu, są świadectwem minionego czasu i miejsca. Wystawa jest furtką do zgłębienia ich historii – być może ktoś ze zwiedzających rozpozna kadr, rysy twarzy lub miejsce, co pozwoli poszerzyć wiedzę o tym niezwykłym zbiorze. Archiwum jest jednym z trzech, na których bazuje projekt – pozostałe to archiwum Zbigniewa Łazowskiego, fotografa, dokumentalisty, filmowca-amatora oraz paryskie archiwum Bogdana Konopki. Projekt jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kiedy: 7 sierpnia 2023 – 7 września 2023, godz. 12.00–21.00
Gdzie: „Miedzy Słowami”, ul. Rybna 4/5
Wstęp wolny


Wrażliwe jak dziecko. Wystawa ilustracji  

To zbiór 12 unikalnych prac artystycznych, które powstały w celu ukazania wyzwań, z jakimi borykają się dzisiaj najmłodsi. Ta niezwykła ekspozycja jest próbą zagłębienia się w świat uczuć i myśli dzieci, abyśmy my jako dorośli mogli lepiej je zrozumieć. Obrazy uznanych twórczyń, takich jak m.in. Emilia Dziubak, Joanna Rusinek, Nika Jaworowska-Duchlińska, Joanna Bartosik i Marianna Sztyma odsyłają do ważnych pytań o kondycję psychiczną dzisiejszego dziecka.
Przy obrazach znajdują się QR kody, które przekierowują do artykułów opublikowanych w magazynach „Newsweek Psychologia Dziecka” i „Newsweek Psychologia Nastolatka”, których autorami i autorkami są eksperci z dziedziny psychologii i psychoterapii dzieci oraz młodzieży.

Partnerem wystawy jest Fundacja ING Dzieciom.
Kiedy: 7–28 września 2023, pon.–pt., godz. 10.00–17.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7 – parter
Wstęp wolny


“…cierpiący z powodu wielkiej niesprawiedliwości” | Fotografie Ansela Adamsa z obozu dla internowanych japońskich Amerykanów w Manzanar

Ansel Adams (1902-1984), z wykształcenia pianista, to najsłynniejszy amerykański fotograf, którego twórczość charakteryzowała się wielką wrażliwością na dziką przyrodę, chęcią do walki o jej zachowanie w stanie niezmienionym przez człowieka, oraz wrażliwością na ludzkie cierpienia. Wraz z takimi postaciami jak Dorothea Lange, był pionierem wykorzystywania fotografii jako narzędzia kształtowania świadomości, walki przeciwko niesprawiedliwościom, wpływania na społeczeństwo i polityków. Adams był zwolennikiem „czystej fotografii”, bazującej na wysokim kontraście, precyzji ekspozycji i pracy w ciemni. Zarazem jednak odważnie eksperymentował, wymyślił technikę systemu strefowego do kontrolowania tonów zdjęcia, zwracał uwagę na wysoką jakość odbitek, ale sprzeciwiał się ręcznemu kolorowaniu zdjęć i do końca życia tworzył głównie prace czarno-białe. 

Choć jego fotografie miały przede wszystkim na celu pokazywać piękno i służyć ochronie dzikiej przyrody, to skupiał się także na ludziach, m.in. promując zanikającą kulturę Indian żyjących w rezerwatach. Wybuch II wojny światowej zwrócił jego uwagę na krzywdę, której doświadczyli Amerykanie japońskiego pochodzenia po atakach na Pearl Harbour, zmuszeni przez rząd amerykański do przebywania w wojennych centrach relokacji. W 1943 r. odwiedził obóz Manzanar War Relocation Center w Kalifornii, gdzie fotografował internowanych. W swoim reportażu Born Free and Equal: the story of Loyal Japanese-Americans, wystawionym w Museum of Modern Art, a nieco później opublikowanym, pokazał obóz, położony w pięknym, ale odległym i słabo rozwiniętym regionie, gdzie góry stanowiły zarówno metaforyczną twierdzę, jak i inspirację dla więźniów. Znakomita większość z 200 zdjęć stanowiących kolekcję Manzanar to portrety pokazujące więźniów i ich codzienność, w tym życie rodzinne w barakach, pracę i wykonywane zawody. Wśród zdjęć znajdziemy także ujęcia z zajęć rekreacyjnych i sportów. Jak pisał przy okazji publikacji reportażu: „Dzięki zdjęciom czytelnik pozna około dwudziestu osób… lojalnych obywateli amerykańskich, którzy pragną wrócić do normalnego życia i przyczynić się do naszego zwycięstwa”. Przekazując w 1965 roku kolekcję Bibliotece Kongresu, Adams pisał: „W swojej pracy chciałem pokazać, jak ludzie cierpiący z powodu wielkiej niesprawiedliwości i utraty mienia, firm i zawodów, przezwyciężyli poczucie klęski i rozpaczy, budując dla siebie pełną życia społeczność w jałowym (ale wspaniałym) środowisku… Podsumowując, uważam, że niniejsza kolekcja zdjęć z Manzanar jest ważnym dokumentem historycznym i wierzę, że może być wykorzystana w dobrym celu”.

W 1988 roku, przepraszając za „wielką niesprawiedliwość” wyrządzoną osobom japońskiego pochodzenia, Kongres wprowadził w życie Civil Liberties Act, oświadczając, że internowania były „motywowane głównie uprzedzeniami rasowymi, wojenną histerią i nieudolnością przywództwa politycznego” i zatwierdził wypłatę 20 000 dolarów japońskim Amerykanom, którzy doznali krzywd podczas II wojny światowej.

Zdjęcia pochodzą z kolekcji „Ansel Adams’s Photographs of Japanese-American Internment at Manzanar”, będącej w zbiorach Biblioteki Kongresu USA.

Kiedy: 1-30 września. Wystawa plenerowa bez ograniczeń czasowych
Gdzie: Zaułek Hartwigów, Kowalska 3 
Wstęp wolny