Bezpieczne Warsztaty Kultury

Drodzy mieszkańcy Lublina! Zapraszamy Was ponownie do naszej siedziby!

W czerwcu ruszyliśmy z plenerowym kinem i wystawami. Od lipca w naszym programie są także warsztaty, spacery i spotkania. Prawdopodobnie wielu z Was zastanawia się, czy ze względu na COVID-19 jest to bezpieczne. Zapewniamy Was, że robimy wszystko, aby tak właśnie było.

A więc co?

Przede wszystkim wszystkie nasze działania konsultujemy z Sanepidem, a także stosujemy się do stworzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Podczas warsztatów plenerowych

 • Warsztaty odbywają się na świeżym powietrzu i na wygrodzonym terenie, tak więc nikt postronny nie będzie zbliżał się do uczestników.
 • Grupa uczestników to maksymalnie 12 osób lub par (np. opiekun-dziecko lub osoba z niepełnosprawnością-asystent).
 • Przed rozpoczęciem warsztatu wszyscy uczestnicy muszą mieć maseczki, zmierzoną temperaturę i wypełnić deklarację potwierdzającą ich zdrowie.
 • Uczestnicy mają do dyspozycji swój własny stolik odsunięty od innych na bezpieczną odległość.
 • Uczestnicy otrzymują zdezynfekowane akcesoria i sprzęty do pracy. Nie będzie trzeba też wymieniać się materiałami z innymi.
 • Na terenie warsztatów jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk.
 • Prowadzący mają maseczki lub przyłbice przez cały czas trwania warsztatu.

Podczas plenerowych seansów kinowych

 • Seanse kinowe odbywają się na świeżym powietrzu i na wygrodzonym terenie, tak więc nikt postronny nie będzie zbliżał się do uczestników.
 • Wszyscy przed seansem mają zmierzoną temperaturę i wypełnią deklarację potwierdzającą ich zdrowie.
 • Przez cały seans uczestnicy mają założone maseczki.
 • Na terenie pokazu jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk. 

Podczas warsztatów wewnątrz budynku

 • Grupa uczestników to maksymalnie 12 osób lub par (np. opiekun-dziecko lub osoba z niepełnosprawnością-asystent).
 • Przed rozpoczęciem warsztatu wszyscy uczestnicy muszą mieć maseczki, zmierzoną temperaturę i wypełnić deklarację potwierdzającą ich zdrowie.
 • Uczestnicy mają do dyspozycji swój własny stolik odsunięty od innych na bezpieczną odległość.
 • Uczestnicy otrzymują zdezynfekowane akcesoria i sprzęty do pracy. Nie będzie trzeba też wymieniać się materiałami z innymi.
 • Na terenie warsztatów jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk.
 • Prowadzący mają maseczki lub przyłbice przez cały czas trwania warsztatu.

Podczas zwiedzania Warsztatu Fotograficznego

 • Jednorazowo na zwiedzanie wpuszczamy tylko jedną osobę lub parę (opiekun-dziecko lub osoba z niepełnosprawnością-asystent).
 • Zwiedzamy zawsze w obecności upoważnionego pracownika.
 • Na terenie Warsztatu jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk.
 • Przez całe zwiedzanie uczestnicy i pracownik, który oprowadza po Warsztacie, mają założone maseczki.
 • Tylko pracownik Warsztatów Kultury może dotykać i uruchamiać urządzenia multimedialne.
 • Wszystkie klamki, włączniki światła i powierzchnie powszechnie dostępne są dezynfekowane po każdym zwiedzającym.

Jeśli chcesz odwiedzić naszą siedzibę

 • Nasze stanowiska pracy są oddzielone o co najmniej 1,5 m.
 • Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w maseczki i rękawiczki jednorazowe.
 • Wszystkie klamki, włączniki światła i powierzchnie powszechnie dostępne, są regularnie dezynfekowane.
 • Na terenie naszej siedziby znajduje się izolatka, do której, na wypadek pojawienia się u pracownika lub uczestnika wydarzeń objawów COVID-19, można skierować w oczekiwaniu na przyjazd służb ratunkowych.
 • Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o zagrożeniu i znają procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Niezbędne dokumenty, którymi się posługujemy w tych trudnych dla wszystkich czasach:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000106601.pdf

https://www.gov.pl/web/kultura/informacje-ogolne2