“Art / culture / economy to democratize society.

Research in placemaking for alternative narratives — trans-making”

Projekt badawczy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 — Działania Marie Curie Skłodowskiej, Reserch and Innovation Staff Exchange (RISE). Warsztaty Kultury, jako jeden z 23 partnerów projektu z różnych części świata biorą udział w działaniach badawczych i wymianie pracowników, szukając rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania współczesnej Europy.

 

Projekt ma na celu stworzenie wielostronnej sieci współpracy badaczy, naukowców, artystów i animatorów zajmujących się badaniami i innowacją w dziedzinie place-makingu, kształtowania przestrzeni publicznej i działań opartych na przestrzeni publicznej, jako miejsca do tworzenia alternatywnych narracji dla odnowy społecznej i gospodarczej. Przedmiotem badania i eksperymentu jest kształtowanie przestrzeni publicznej w taki sposób, aby aktywnie przyczyniać się do demokratyzacji i dobrobytu społeczeństwa.

Kolejnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego poprzez wymianę wiedzy między partnerami akademickimi i pozaakademickimi z Europy i spoza niej we wspólnym programie badawczym skupionym wokół 4 osi tematycznych: Gromadzenie/Dokumentowanie; Badanie/Eksperymentowanie; Działanie; Projektowanie.

Efektem działań ma być umocnienie powiązań między sztuką a kulturą, gospodarką, demokracją i innowacjami na poziomie UE i poza nią. Projekt przyczyni się do lepszego zrozumienia i wymiany wiedzy między społecznością naukową, ludźmi kultury, lokalnymi społecznościami oraz przedstawicielami władz kształtującymi polityki na poziomie lokalnym jak i globalnym. Dodatkowo partnerzy zawiążą długoterminowe współprace między partnerami w celu stworzenia naukowej i innowacyjnej społeczności na całym świecie.

TAGI: place-making/ przestrzeń publiczna/ współpraca międzynarodowa/ badania naukowe/nowe technologie/ różnorodność kulturowa

GDZIE: na całym świecie

KIEDY: lata 2017-2020

UDZIAŁ: wyłącznie dla pracowników sektora kultury

 

Strona projektu: https://trans-making.eu/

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 734855 w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”

 

                             

                                   

Logo trans making
Flaga Unii Europejskiej.
Dwoje pracowników Warsztatów Kultury podczas wyjazdu do Chin pozuje z kobietami w tradycyjnych strojach.

Wydarzenie

Galeria

Aleksandra Zińczuk - Perugia, 2022 | ITA

Zdjęcie 1 z 68

Aleksandra Zińczuk - Perugia, 2022 | ITA

Kontakt