Zielono-czerwony obrazek przedstawia tajemniczą postać. Może to być zwierze o czterech nogach.
Logotypy

Serdecznie zapraszamy do Galerii Gardzienice na wystawę prac Julii Dunajewy, oraz towarzyszące jej warsztaty. 

Opis wydarzenia

Na pierwszym planie w jej twórczości znajduje się natura. Artystka czerpie inspirację z tradycji ludowej, świata zwierząt i roślin, baśni i fantazji. Stwory z prac Julii mają skrzydła oraz pazury, reprezentując drapieżny aspekt świata, a jednocześnie wprowadzony w pracach ornament i kolorystyka przyciągają i hipnotyzują, są delikatne, harmonijne oraz rytmiczne. Prace intrygują swoją indywidualną formą oraz połączeniem ludowości ze współczesnością, której wątki odnajdujemy w nawiązaniach do abstrakcji, popu, trash artu i proekologicznej tematyki. W twórczości Dunjewy zaskakuje ciekawość i upór w poszukiwaniu różnych środków ekspresji. Artystka tworzy rzeźbę, maluje akwarele, używa techniki kolażu, przetwarza tkaninę. Biorąc stale za punkt wyjścia sztukę ludową, tradycyjne wzory i tematykę natury, Dunajewa eksperymentuje z materiałami i formami wypowiedzi, oscylując wokół tematów głębokiej relacji człowieka z naturą, współczesnego kryzysu ekologicznego oraz współzależności i jedności świata.

Wystawie towarzyszą warsztaty z autorką – Julią Dunajewą.

Informacje Praktyczne

Warsztaty
Kiedy:
19 maja 2023, godz. 17.00–18.30 – warsztat dla osób 16+
20 maja 2023, godz. 11.00–12.30 – warsztat dla dzieci 5–12 lat z opiekunem
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, Grodzka 5a, sala medialabowa – I piętro
Zapisy: przez formularz online, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Koszt: 15 zł przy udziale 1 osoby, 20 zł przy udziale 2 osób.
REGULAMIN

Ekspozycja
Kiedy: 18 maja – 7 czerwca 2023, godz. 11.00–18.00 (z wykluczeniem weekendów)
3 czerwca (Noc Kultury) wystawa czynna w godz. 16.00–22.00
Gdzie: Galeria Gardzienice, Grodzka 5a – I piętro
Brak ograniczeń wiekowych.
Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy
Kiedy: 18 maja 2023, godz. 18.00
Gdzie: Galeria Gardzienice, Grodzka 5a – I piętro
Brak ograniczeń wiekowych.
Wstęp wolny.

Wernisaż będzie tłumaczony na PJM.

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie. Wystawa realizowana w ramach działań Pracowni ds. Kultury Tradycyjnej w Warsztatach Kultury w Lublinie.
Partner: Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice – Galeria Gardzienice.


На першому плані в її творчості — природа. Художниця надихається народною традицією, світом тварин і рослин, казками та фантазіями. Істоти з робіт Юлії мають крила та пазурі, що уособлюють хижий аспект світу, і водночас – орнаменти та кольори, введені у роботи, приваблюють та гіпнотизують, вони є ніжними, гармонійними та ритмічними. Роботи інтригують своєю індивідуальною формою, поєднанням народного та сучасного. В них ми знайдемо відсилання до абстракції, треш-арту та проекологічних тем. У творчості Дунаєвої дивує цікавість і впертість у пошуках різноманітних засобів виразності. Художниця створює скульптури, малює аквареллю, використовує техніку колажу, обробляє тканину. Постійно беручи за відправну точку народне мистецтво, традиційні зразки та теми природи, Дунаєва експериментує з матеріалами та формами вираження, коливаючись навколо тем глибокого взаємозв’язку людини та природи, сучасної екологічної кризи та взаємозалежності та єдності світу.

Виставку супроводжують майстер-класи з авторкою Юлією Дунаєвою.

рактична інформація

Майстер-клас
19 травня 2023 р, 17.00–18.30 – майстер-клас для осіб 16+
20 травня 2023 р, 11.00–12.30 – майстер-клас для дітей 5-12 років
Де: Варштати Культури в Любліні, Grodzka 5a, кімната medialab – другий поверх
Реєстрація: через онлайн-форму, кількість місць обмежена, визначальним є порядок подачі заявок
Вартість: 15 злотих за участю 1 особи, 20 злотих за участю 2 осіб.

Виставка
Коли: 18 травня – 7 червня 2023 року, 11.00-18.00 (крім вихідних)
3 червня (Ніч культури) виставка відкрита з 16.00-22.00
Де: Galeria Gardzienice, Grodzka 5a – 2 поверх
Без вікових обмежень.
Вхід вільний.

Відкриття виставки
Коли: 18 травня 2023, о 18.00
Де: Galeria Gardzienice, Grodzka 5a – 2 поверх
Без вікових обмежень.
Вхід вільний.

Організатор: Варштати Культури в Любліні. Виставка є частиною діяльності Студії традиційної культури в Варштатах Культури в Любліні.
Партнер: Центр театральних практик Gardzienice – Галерея Gardzienice.