Grzegorz Rzepecki

Święta wprawdzie się skończyły, ale my ciągle mamy powody do świętowania – dotarła do nas wiadomość, że Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie Grzegorz Rzepecki został laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Mikołaja Gogola.

Został on doceniony „za działalność wydawniczą oraz inicjatywy mające na celu przezwyciężanie barier kulturowych i przełamywanie stereotypów poprzez serię wydawniczą Wschodni Express, promującą literaturę narodów Europy Środkowo-Wschodniej.”

Wschodni Express to seria wydawnicza wydawana przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Jej celem jest prezentowanie polskim czytelnikom najnowszych tekstów literatur wschodnich sąsiadów Polski, poruszających najbardziej aktualne dla tych społeczeństw problemy, niepozbawionych krytycznego dystansu i humoru w patrzeniu na Europę, siebie w Europie oraz Europę w sobie.

Wszystkie wydane w serii Wschodni Express książki można nabyć w sklepie internetowym Warsztatów Kultury.