Magda Zaworska

Pracownia ds. Kultury Tradycyjnej

Plastyk, architekt krajobrazu. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – publikacja „Zielone Kieszenie”. Rezydentka Domu Kultury Inspiro w projekcie Strefa 52. Współautorka Modułowej Działki Przyszłości w ramach ART Boom Festiwal oraz kilku instalacji w ramach Nocy Kultury. Pracuje czynnie jako architekt krajobrazu oraz jako animator kultury. Współkoordynuje program „Dzielnice Kultury” oraz „Lekcje Sztuki dla Małych i Dużych”.

Kontakt:
m.zaworska@warsztatykultury.pl

Magda Zaworska