Mężczyzna pluje ogniem. Otacza go publiczność.

Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu „The Trick” – niezwykłego widowiska laureatów nagrody głównej konkursu Incydent polski na autorski spektakl cyrkowy realizowany pod patronatem festiwalu Carnaval Sztukmistrzów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie wokół występów ulicznych. Prelegentami będą dr Magdalena Szubielska z Katedry Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr hab. Marta Połeć z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Spotkanie wokół występów ulicznych

Podczas spotkania przyjrzymy się wynikom badań i porozmawiamy o fenomenie występów ulicznych. Będziemy gościć dwie badaczki – dr Magdalenę Szubielską z Katedry Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która opowie o aspektach psychologicznych odbioru pokazów sztuki ulicznej oraz dr Marta Połeć z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, która omówi kwestie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią miejską w kontekście występów ulicznych. Polem obserwacji dla obu badaczek był między innymi lubelski Carnaval Sztukmistrzów.

Po spotkaniu zapraszamy na premierę spektaklu „The Trick”, która odbędzie się w Pubie U Szewca, na ulicy Grodzkiej 18. Pokaz Wojciecha Rotowskiego i Romana Słomki jest laureatem nagrody głównej konkursu Incydent polski na autorski spektakl cyrkowy realizowany pod patronatem festiwalu Carnaval Sztukmistrzów.

Kiedy: 2 grudnia 2022, godz. 17.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro
Wstęp wolny

Biogramy prelegentek:

Dr Marta Połeć – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Badaniami występów ulicznych zajmuje się od 2012 roku. Aktualnie kieruje etnograficznym projektem badawczym, dotyczącym organizowania festiwali ulicznych. Należy do międzynarodowej grupy badawczej Street Music Research Unit. Autorka licznych publikacji w zakresie sztuki performatywnej w przestrzeni miejskiej. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, a także stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania humanistycznego, nieformalnej organizacji i przedsiębiorczości w obszarze kultury.

Dr hab. Magdalena Szubielska – ekspertka w zakresie psychologii poznawczej, empirycznej estetyki i badań eksperymentalnych. Kieruje Katedrą Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz Perception & Cognition Lab. Interesuje się psychologicznymi aspektami odbioru sztuk wizualnych (zwłaszcza sztuki współczesnej), neuroestetyką oraz recepcją bodźców estetycznych w przestrzeni publicznej (street art, występy buskerskie). Współpracuje z instytucjami kultury, podejmując m.in. zagadnienia edukacji widowni i udostępniania sztuki różnym grupom odbiorców (np. osobom z niepełnosprawnościami wzroku).

Premiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent Polski

Cyrkowy duet iluzjonistyczny w swoim premierowym spektaklu zdradzi publiczności największe sekrety iluzjonistów i opowie nam, jak często spotykamy się z manipulacją w naszym życiu. „The Trick” to niespotykana wcześniej forma, będąca połączeniem spektaklu, pokazu iluzji, stand-upu, tańca, ruchu, sztuk cyrkowych i muzyki tworzonej na żywo. Dwóch artystów wyjawia podstawowe zasady iluzji stosowane przez iluzjonistów od wieków. Na ile trik powstaje w dłoniach iluzjonisty, a na ile w głowach widzów? Umiejętność demaskowania sztuczek może przydać się znacznie częściej niż podczas oglądania pokazu iluzjonisty. Wiedza o ich działaniu i zasadach otwiera oczy na manipulacyjne pułapki, jakie czekają na nas każdego dnia. Co zrobić, aby nie wpadać w te pułapki? Odpowiedzią jest „The Trick”.

Reżyseria i wykonanie: Wojciech Rotowski & Roman Słomka

Spektakl jest laureatem nagrody głównej konkursu Incydent polski na autorski spektakl cyrkowy realizowanego pod patronatem festiwalu Carnavalu Sztukmistrzów.

Przedpremiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent polski (50 minut)
Kiedy: 1 grudnia 2022, godz. 19.00
Gdzie: „U Szewca”, Grodzka 18 – sala koncertowa
Wstęp wolny

Premiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent polski (50 minut)
Kiedy: 2 grudnia 2022, godz. 19.30
Gdzie: „U Szewca”, Grodzka 18 – sala koncertowa
Wstęp wolny