Grafika przedstawia logo programu Wolontariusz Kultury

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają na dwa dwudniowe warsztaty skierowane do pracowników oraz współpracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, którzy w codziennej pracy korzystają ze wsparcia wolontariuszy lub są zainteresowani tym tematem.

„Złote zasady współpracy z wolontariuszami. Organizacja, promocja i standardy wolontariatu” to warsztat skierowany do osób, które chciałyby usprawnić lub dopiero rozpocząć współpracę z wolontariuszami.

„Komunikacja – warsztat dla koordynatorów wolontariatu” to z kolei propozycja idealna dla pracowników sektora kultury, którym zależy, aby ich współpraca z wolontariuszami przebiegała jeszcze lepiej, do czego częstym kluczem jest właśnie dobra komunikacja.

„Złote zasady współpracy z wolontariuszami. Organizacja, promocja i standardy wolontariatu

Uczestnicy podczas warsztatu poznają wszystkie etapy organizacji wolontariatu – od przygotowania instytucji/organizacji do współpracy z wolontariuszami, po ewaluację działań. W trakcie szkolenia przedstawimy m.in. aspekty formalno-prawne wolontariatu, sposoby na promocję wolontariatu w środowisku lokalnym oraz standardy współpracy. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane różne metody komunikacji i motywacji wolontariuszy, będzie to również okazja do zaprezentowania dobrych praktyk organizacji wolontariatu.

Prowadzenie: Karolina Kłosińska, Barbara Rogalska

Kiedy: 20-21 listopada 2021 r. (sobota i niedziela), godz. 10.00–16.00

Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa, II piętro

Koszt: Udział bezpłatny. Zapisy przez formularz on-line do 7 listopada 2021 r. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana mailowo do uczestników 10 listopada 2021 r.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, ale zapewniają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Karolina Kłosińska – członkini Zespołu Rozwoju Wolontariatu w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Realizuje projekt „Ochotnicy warszawscy”, którego celem jest rozwój wolontariatu w Warszawie. Odpowiada m.in. za współpracę z instytucjami kultury. Autorka i koordynatorka „Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy” oraz „Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy”. Jako trenerka współpracowała m.in z Narodowym Centrum Kultury, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz z różnymi instytucjami kultury z terenu całej Polski. Ukończyła Szkołę trenerów warsztatów umiejętności psychospołecznych.

Barbara Rogalska – członkini zespołu projektu „Ochotnicy warszawscy”. Zajmuje się promocją i komunikacją oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi. Współrealizowała kampanie, akcje i działania mające na celu popularyzację wolontariatu. Prowadziła szkolenia z zakresu standardów organizacji wolontariatu m.in. dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, Szlachetnej Paczki, uniwersytetów trzeciego wieku, a także innych organizacji pozarządowych i instytucji. Organizowała i koordynowała pracę ochotników podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, Światowych Dni Młodzieży – Warszawskich Dni w Diecezjach czy Orlen Warsaw Maraton.

„Komunikacja – warsztat dla koordynatorów wolontariatu”

Umiejętność sprawnego i efektywnego komunikowania się to jedna z istotniejszych kompetencji umożliwiających wchodzenie w harmonijne i owocne interakcje z innymi ludźmi. Jest ona pożądana zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rozwijanie tej cechy ma szczególne znaczenie dla koordynatorów wolontariatu. Z jednej strony umożliwia stworzenie autentycznej społeczności osób związanych wspólnotą wartości, z drugiej zaś ma strategiczne znaczenie w zarządzaniu zespołem wolontariuszy i budowaniu ram efektywnej współpracy.

Podczas dwudniowego warsztatu przyjrzymy się m.in. funkcjom, barierom i rodzajom komunikacji interpersonalnej. Poznamy swój styl komunikowania się. Przeanalizujemy kluczowe momenty i wyzwania komunikacyjne w cyklu współpracy z wolontariuszem. Będziemy poznawać i ćwiczyć komunikację empatyczną i asertywną. Pochylimy się nad sytuacjami, które są wyzwaniami komunikacyjnymi w pracy koordynatora wolontariatu. Będziemy też odkrywać, jakie narzędzia możemy wprowadzać, żeby jak najskuteczniej odpowiadać na komunikacyjne wyzwania, pojawiające się w naszych instytucjach i organizacjach.

Prowadzenie: Dominika Witkowska

Kiedy: 27-28 listopada 2021 r. (sobota i niedziela), godz. 10.00–14.00

Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa, II piętro

Koszt: Udział bezpłatny. Zapisy przez formularz on-line do 15 listopada 2021 r. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana mailowo do uczestników 17 listopada 2021 r.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, ale zapewniają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Dominika Witkowska – psychoterapeutka prowadząca terapię indywidualną, par oraz grupowe warsztaty rozwojowe. Doświadczona koordynatorka wolontariatu, aktualnie szkoląca i wspierająca wdrażanie wolontariatu w całej Polsce, przede wszystkim w instytucjach kultury i pomocy społecznej. W latach 2018-2021 w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” prowadzonego przez Zespół Rozwoju Wolontariatu w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wspierała rozwój wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego w ramach struktur miejskich oraz współpracy międzysektorowej; szkoliła w ramach Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy” oraz „Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy”. Autorka i koordynatorka wielu projektów wolontariackich i e-wolontariackich, konsultantka merytoryczna programu rozwoju wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz licznych innowacji społecznych. Współpracowała m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Pomorską Fundacją Filmową, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.