window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');

Zabawa sztuką. Dadaizm i mail art – warsztaty dla dzieci z Polski i Ukrainy  | абава мистецтвом. Дадаїзм і мейл арт. – майстер клас для дітей з Польщі і України

ZAPISY/записи 

Opis wydarzenia

Przyjdź na spotkanie z dadaizmem, podczas którego wspólnie odkryjemy sztukę opartą na swobodzie twórczej i odrzuceniu tradycyjnych kanonów. Absurd, dowcip, a przede wszystkim zabawa — to cechy sztuki dadaistycznej. Zachęcając do ekspresji twórczej, sięgniemy do mail artu – działalności artystycznej opartej na kreatywnym tworzeniu listów i wykorzystaniu poczty jako medium sztuki i narzędzia artystycznego. Poznamy sztukę kolażu charakterystyczną dla nurtu mail art. Będziemy rozmawiać o komunikacji i nawiązywaniu relacji między osobami prowadzącymi korespondencję, pokonywaniu przestrzeni, emocjach związanych z oczekiwaniem na przesyłkę oraz o estetyce listów. Przekonamy się, że sztukę można zapakować w kopertę i wysłać.

Informacje praktyczne

Kiedy: 3 lipca 2022, godz. 11.00-13.00
Gdzie:
Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, II piętro
Dla kogo:
dla dzieci z Ukrainy i Polski w wieku 5-14 lat wraz z pełnoletnimi opiekunami
Zapisy
: przez formularz online, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy tłumacza języka ukraińskiego.

REGULAMIN

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań Świętego Mikołaja 

абава мистецтвом. Дадаїзм і мейл арт. – майстер клас для дітей з Польщі і України.

Опис події:
Майстер клас що пахне свіжими травами, на підставі праці із свіжими рослинами.  У процесі зустрічі  учасники запізнаються із популярними рослинами, іхніми властивостями і практичним використанням у кухні, косметиці і лікуванні.

Прийди на зустріч з дадаїзмом під час котрогоспільно відкриємо мистецтво оперте на вільній творчості і відкиненні традиційних канонів. Абсурд, жарт, а насамперед забава – це риси мистецтва дадаїстичного. Заохочуючи до творчої експресії сягнемо до майл арту – мистецькіцй діяльності опертій на креативному творенні листів і використанню пошти у ролі мистецького медію, мистецькому знарядді. Познайомимось з мистецтвом коллажу характеристичного для майл арту. Порозмовляємо про комунікацію і способах нав’язування контактів між особами, котрі ведуть між собою кореспонденцію, про поконання просторів, емоціях пов’язаних з очікуванням на лист і про естетику листів. Переконаємось, що мистецтво можна сховати у конверт і вислати.

Практичні інформації:

Коли: 3 липня о 11.00 – 13.00

Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 7, ІІІ поверх.

Для кого: для дітей з України і Польші у віці 5-14 р. з повнолітніми опікунами.

Запис: за допомогою інтернет бланку онлайн на сторінці warsztatykultury.pl участь безкоштовна, кількість місць обмежена, вирішальною є почерговість зголошень.

СТАТУТ

Забезпечуємо перекладача української мови.

Проект співфінансовано Фундацією Святого Миколая у рамах програми Пристань Святого Миколая

Na czerwonym tle napis: Fundacja Świętego Mikołaja

 

Data

03 lipca 2022
Zakończone!

Czas

11:00

Więcej informacji

Zapisy

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, Grodzka 7
Kategoria
Go to Top