Sylwetki osób trzymających kamery i telefony. W tle zachmurzone niebo.

Rozmowy o wolności: wolność mediów? | Kultura Enter

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Rozmowy o wolności” magazynu Kultura Enter. Tym razem dyskusja będzie dotyczyła podstawowych praw obywatelskich, w tym szczególnie wolności słowa i wypowiedzi. Podczas spotkania zastanowimy się nad istotą wolnych mediów, które są gwarantem niezależnych społeczeństw demokratycznych. Zapytamy również rozmówców o ograniczenia, jakie pojawiły się względem mediów publicznych w ostatnim czasie.

Wolność słowa, wyrażana m.in. poprzez środki przekazu, jest tradycyjną wolnością konstytucyjną, gwarantowaną przez art. 54. Natomiast art. 14 w Konstytucji RP zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Kiedy i w jaki sposób te niezbywalne wartości i gwarancje są naruszane? Z prof. Iwoną Hofman i red. Tomaszem Kowalewiczem rozmawiać będzie medioznawczyni dr Agata Fijuth-Dudek.

Biogramy

prof. Iwona Hofman – medioznawczyni, politolożka, mecenaska nauki i kultury. Autorka 16 monografii, redaktorka 15 książek naukowych, współautorka serii wydawniczej „Współczesne media” (26 tomów) i 4 monografii, ponad 170 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) oraz prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Tomasz Kowalewicz – dziennikarz lubelskiej „Gazety Wyborczej” i wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa UMCS.

Dr Agata Fijuth-Dudek – absolwentka Wydziału Politologii UMCS, w Zakładzie Dziennikarstwa obroniła pracę doktorską dotyczącą publicystyki Leopolda Ungera w paryskiej „Kulturze”. Interesuje się historią prasy i problemami współczesnego dziennikarstwa. Wieloletnia rzeczniczka prasowa lubelskiego oddziału IPN. Wykładowczyni w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Informacje praktyczne

Kiedy: 30 marca 2023 r., godz. 17.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro
Wstęp wolny

 

Data

30 marca 2023
Zakończone!

Czas

17:00

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a - sala widowiskowa, II piętro
Kategoria