FABLABs

„FABLABs – new technologies in adult education” to projekt Partnerstw Strategicznych w sektorze edukacji dorosłych programu Erasmus+, realizowany w terminie 01.11.2019–31.08.2022 r. 

Organizacje partnerskie:

  • Warsztaty Kultury w Lublinie | Polska | koordynator projektu,
  • Aalto Fablab | Finlandia,
  • Artefacts | Francja,
  • Fab Lab Reykjavík | Islandia,
  • Robisz.to | Polska,
  • Buinho | Portugalia.

Projekt miał na celu:

  • Wymianę dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi w zakresie metod nauczania wykorzystywanych w FabLabach i przestrzeniach kreatywnych oraz adresowanych do dorosłych osób uczących się;
  • Rozwój zawodowy osób pracujących w FabLabach jako edukatorzy oraz osoby zarządzające;
  • Badania porównawcze nt. nauczania nowych technologii w ramach edukacji pozaformalnej w różnych europejskich krajach;
  • Zacieśnienie współpracy i tworzenie sieci między FabLabami w Europie.

W ramach projektu odbyło się 6 międzynarodowych spotkań partnerskich, wypracowano także ankietę dla użytkowników FabLabów oraz publikację podsumowującą projekt.

Pobierz publikację projektową klikając na grafikę poniżej.

 

 

Szczegóły na temat projektu oraz jego rezultatów są dostępne na stronie: https://fablabserasmus.eu/

Zachęcamy również do obserwowania projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/fablabserasmus oraz Instagramie: https://www.instagram.com/fablabserasmus/

 

This project has been funded with support from the European Commission.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Sześć osób siedzi wokół stołu na podium. Za nimi wyświetlana jest prezentacja ze slajdem z napisem "Mejker". Widownia przysłuchuje się dyskusji.

Kontakt