Masterklasy

Czasopismo odpowiedzialne za budowanie mostów porozumienia i współpracy, w szczególności ze wschodnimi sąsiadami, skupia ludzi dbających o jakość informacji i dyskusji oraz fundamentalne kwestie, jak rzetelna informacja oraz pogłębiona refleksja nad współczesną tradycją i kulturą.

Kilkunastoletni kontakt ze środowiskiem artystów tradycyjnych i twórców ludowych, którzy biorą udział w realizowanym przez Warsztaty Kultury Jarmarku Jagiellońskim, skłonił nas do poruszania tematów związanych z różnorodnymi przejawami kultury tradycyjnej.

Pierwsza edycja umożliwiła miłośnikom muzyki ludowej poznanie różnorodnych tradycji śpiewu i nawiązanie kontaktu z ich wybitnymi nauczycielami. Warsztaty uzupełnione były prezentacjami i koncertami oraz debatą, której efektem była publikacja poświęcona sytuacji śpiewu tradycyjnego i systemowi jego nauczania.

W 2019 roku projekt skupił się na tematyce związanej z rzemieślnikami tradycyjnym. Cykl warsztatów skierowanych do twórców ludowych miał wyposażyć ich w umiejętności i kompetencje przydatne do samodzielnego oraz efektywnego funkcjonowania w obecnych realiach. Zajęcia poprzedzone zostały badaniami potrzeb zawodowych rzemieślników, natomiast podsumowaniem projektu było spotkanie i debata, w czasie których zastanawiano się nad funkcjonowaniem środowiska twórców ludowych i możliwymi drogami jego rozwoju.

GDZIE: Zajęcia odbywają się w przestrzeniach Warsztatów Kultury w Lublinie – budynki przy ulicy Grodzkiej 5a i 7

KIEDY: jesień-zima

WSTĘP: zajęcia bezpłatne, obowiązują zapisy

Spotkanie Masterklasy

Galeria projektu 

zobacz więcej

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu

 

 
JUŻ WKRÓTCE UDOSTĘPNIMY ARCHIWUM