MESOC | Measuring the Social Dimension of Culture

Warsztaty Kultury w Lublinie są jednym z partnerów w projekcie MESOC (Measuring the Social Dimension of Culture).

MESOC to trzyletni (2020-2023) projekt finansowany w ramach programu ramowego Unii Europejskiej “Horyzont 2020” (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-08-2019 – Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution).

Celem projektu jest opracowanie nowych perspektyw i ulepszonych metodologii uchwycenia szerszej społecznej wartości kultury, także poza jej wpływem ekonomicznym, w celu zwiększenia potencjalnej roli kultury jako elementu polityki publicznej na rzecz spójności społecznej, kulturowej i politycznej oraz włączenia.

Planowanym ostatecznym rezultatem projektu jest bezpłatna i otwarta usługa online (o nazwie MESOC Toolkit), z której mogą korzystać zarówno naukowcy, jak i praktycy (w tym decydenci polityczni i podmioty działające w sektorze kultury z całej UE) do mierzenia wartości społecznej oraz wpływu polityk i praktyk kulturalnych.

Warsztaty Kultury jako partner projektu MESOC są zaangażowane w testowanie platformy AU Culture.

AU Culture to cyfrowa aplikacja internetowa, która pozwala oceniać z szerokiej perspektywy wpływ wydarzeń kulturalnych na uczestniczące w nich osoby. Platforma AU Culture stosuje subiektywne skale do oceny emocjonalnego, poznawczego, estetycznego i społecznego wpływu, jaki może generować uczestnictwo w kulturze.

Wypełniając różne pytania w dostępnej na platformie ankiecie można:

  • poznać swój profil jako konsumenta kultury,
  • ocenić dane wydarzenie kulturalne, wyrażając między innymi jak bardzo ono wzruszyło, jak bardzo się podobało i ile nauczyło,
  • porównać swoją ocenę z ocenami innych osób.

Au Culture to prototyp opracowany przez Uniwersytet w Walencji i Politechnikę w Walencji, i finansowany w początkowej fazie przez walencjańską Agencję Innowacji.

Strona projektu MESOC

Platforma AU Culture

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870935.

Niebieski napis "Mesoc. Measuring the social dimension of culture"

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu