Wschodnie Laboratorium Wycinanki

Dzięki wsparciu Centrum Mieroszewskiego, Warsztaty Kultury w Lublinie rozpoczynają realizację międzynarodowego projektu pn. „Wschodnie Laboratorium Wycinanki Ludowej”. To wyjątkowa okazja do wzmacniania artystycznego dialogu między Polakami, Białorusinami i Ukraińcami. Źródłem inspiracji i puntem wyjścia naszych działań będzie tradycyjna twórczość ludowa.

 

Wycinanka to wyjątkowy element sztuki ludowej, który jest kultywowany od ponad 150 lat, będąc jednocześnie nieodłączną częścią kultury Polski, Białorusi i Ukrainy. Dawniej był najpiękniejszą ozdobą świątecznego wystroju wiejskiej izby, a dziś stanowi jedną z najbardziej intrygujących form sztuki ludowej.

Udział w projekcie umożliwi spotkanie twórców rzemiosła tradycyjnego, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń. Zaproszenie do Wschodniego Laboratorium Wycinanki Ludowej  przyjęły: Czesława Kaczyńska (Polska), Lizaveta Chyrvontsava (Białoruś) i Julia Datchenko (Ukraina). Projekt umożliwi także współpracę zaproszonych twórczyń ludowych ze współczesnymi artystami sztuk wizualnych z Polski (Monika Trypuz),  Białorusi (Alena Semeniuk) i Ukrainy (Kiryl Kryvarotau). Ponadto twórcy rzemiosła poprowadzą warsztaty wycinanki dla młodzieży i osób dorosłych.

GDZIE: Warsztaty Kultury w Lublinie

KIEDY: nieregularnie na przestrzeni roku

WSTĘP: wolny, na warsztaty obowiązują zapisy

Monika Trypuz – urodzona w 1981 r. w Chełmie. Artystka wizualna poruszająca się w dziedzinie sztuki krytycznej i designu spekulatywnego. Absolwentka Matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL w Lublinie. Kształciła się również na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Wydział Grafiki ASP w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem rektorskim w dwóch specjalnościach: Grafika Warsztatowa i Ilustracja oraz Grafika Wydawnicza.
Ostatnie jej zainteresowania skupiły się wokół polskiej kultury ludowej i rękodzieła. Efektem tych zainteresowań jest autorska książka „Rocznik wsi” inspirowana tkaniną dwuosnowową, ilustrująca miesiąc po miesiącu niepowszechne bądź zapomniane tradycje i obrzędy ludowe. Realizowała także projekt „Atencja” poświęcony pereborom (lubelskim ornamentom tkackim) będący próbą konfrontacji dawnych technik rękodzielniczych z nowoczesnymi technikami cyfrowymi. Jest także założycielką marki modowej How I, w której wykorzystuje twórczo rozwinięty perebor w celu kreacji istotnych znaczeniowo i kulturowo ubrań.

Lizaveta Chyrvontsava – pochodzi z Mołodeczna (Białoruś). Członkini Białoruskiego Związku Mistrzów Sztuki Ludowej jako rzemieślniczka. W 1997 roku ukończyła Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. Projekt dyplomowy „Koło Życia” był jej pierwszym projektem na Wydziale „Rzemiosła Ludowego”. Swoje umiejętności przejęła od matki, Chirvontsevy Victorii Mikitavny, nauczycielki wielu białoruskich mistrzów tkactwa i tkania słomy. Lizavieta zachowuje i rozwija szkołę młodzieżową wycinanki. Przeszkoliła ponad 120 specjalistów w zakresie sztuki dekoracyjnej i użytkowej. W 2018 roku otrzymała tytuł Mistrza Ludowego Białorusi. Twórczość Lizavety składała się z kilku odrębnych wątków: archetypowych i ozdobnych obrazów symbolicznych, postaci mitologicznych, białoruskich świąt czy kompozycji fabularnych. Styl autorki wyróżniają charakterystyczne elementy i wyraźna stylizacja obrazów. Twórczość charakteryzuje się eksperymentalnym wykorzystaniem materiału, doboru kolorów i rodzaju dekoracji. Prace artystki znajdują się w zbiorach Mińskiego Regionalnego Muzeum Historii Lokalnej (Białoruś), Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego –Muzeum „Zasławe” Obwodu Mińskiego (Białoruś), Bychowskiego Regionalnego Muzeum Historii i Historii Lokalnej, Domodiedowskiego Muzeum Historycznego i Lokalnego Muzeum Sztuki Regionu Moskiewskiego (Rosja), w Muzeum Etnograficznym – Dom Adama Pietrowskiego z Kupiszków (Litwa), w zbiorach prywatnych w Polsce, Rosji, Litwie, Ukrainie, Niemczech, USA, Japonii i innych krajach.

Kiryl Kryvarotau – białoruski artysta polskiego pochodzenia urodzony w 1998 roku. Absolwent wydziału artystycznego UMCS. Zajmuje się grafiką komputerową i sztuką multimedialną. Jego prace były prezentowane na różnorodnych wystawach, konkursach oraz wydarzeniach kulturalnych.

Yulia Datchenko zajmuje się wycinankarstwem oraz pisankarstwem. Wycinanka towarzyszy jej od dzieciństwa, kiedy to przez dłuższy czas żyła w miejscowości Petrykiwka, znanej ze swoich żywych tradycji rzemiosła ludowego. Wspaniale napisali o niej Switlana Bezpalko i Bogdan Jasińki:
Julia Datchenko uczyła się pisania jaj i wycinanki u Andrija Puszkarijewa, znanego ukraińskiego artysty. Przechodząc do sztuki ludowej, jej języka symbolicznego i ob razowania, artystka stworzyła jednak własny styl, zgodny z tradycjami ukraińskiej wycinanki ludowej, a jednocześnie ujawniała się jako artystka ekspresyjna. Dekoracyjne papierowe panele Datchenko są wyjątkowe ze względu na autorską stylizację elementów zaczerpniętych z pisanek, wyróżniają się specjalnymi ażurami i gładkimi liniami. Jej prace cechuje przywiązanie do tradycji przy jednoczesnym stylizowaniu antycznych motywów zgodnie z estetyką współczesnego widza. […].

Czesława Kaczyńska (ur. 1943 r.) należy do najbardziej znanych twórczyń kurpiowskich. Wszechstronnie utalentowana, już od ponad 60 lat prezentuje swoje umiejętności w wielu dziedzinach sztuki ludowej: zdobnictwie wnętrz, hafciarstwie, tkactwie, koronkarstwie i plastyce obrzędowej.
Zamiłowanie do tradycji regionu wyniosła z domu rodzinnego, od najmłodszych lat wzrastała w atmosferze zamiłowania do sztuki ludowej. Pierwsze wycinanki wykonała pod okiem babci Antoniny Staśkiewicz. Czesława Kaczyńska szybko jednak osiągnęła indywidualny styl, kontynuując jednocześnie tradycyjne formy wycinanki kurpiowskiej jak leluje, gwiazdy, wycinanki sylwetowe (koniki, ptaki). Z biegiem lat jej prace nabrały nowego wyrazu artystycznego poprzez stosowanie dużych formatów i wprowadzenie własnych elementów wzorniczych. Oprócz najbardziej reprezentatywnej wycinanki artystka wypowiada się w innych dziedzinach sztuki ludowej: tkactwie, hafcie (tradycyjne bluzki, obrusy, serwety), koronkarstwie (wstawki do stroju ludowego i pościeli), plastyce obrzędowej (pieczywo obrzędowe – byśki, nowe latka) i zdobniczej (kierce, kwiaty z bibuły).

Alena Semeniuk – białoruska artystka, magister sztuki mieszkająca i działająca od 7 lat w Lublinie. W swojej twórczości od lat skupia się na sztuce w przestrzeni publicznej, maluje między innymi murale, prowadzi warsztaty dla młodzieży. Od niedawna współpracuje również z białoruską niezależną grupą teatralną Kupalaucy. Tworzyła scenografie do spektaklu „Ulica” w reż. Arkadiusza Zętka, którego pokaz odbył się podczas Festiwalu Noc Kultury w Lublinie. Również współpracuje z lubelskim neTTheatre.

Мы вельмі рады паведаміць, што дзякуючы падтрымцы Цэнтра Мерашэўскага, Warsztaty Kultury ў Любліне пачынаюць рэалізацыю міжнароднага праекта пад назвай «Лабараторыя ўсходняй народнай выцiнанкi». Гэта ўнікальная магчымасць узмацніць мастацкі дыялог паміж палякамі, беларусамі і ўкраінцамі. Крыніцай натхнення і адпраўной кропкай нашай дзейнасці будзе традыцыйная народная творчасць.

Выцінанка – унікальны элемент народнай творчасці, які культывуецца больш за 150 гадоў і з’яўляецца неад’емнай часткай культуры Польшчы, Беларусі і Украіны. Раней гэта было найпрыгажэйшым упрыгожаннем каляднага ўбрання вясковага пакоя, а сёння – адзін з самых цікавых відаў народнай творчасці.

Удзел у праекце дасць магчымасць пазнаёміцца ​​са стваральнікамі традыцыйных рамёстваў, абмяняцца вопытам і назіраннямі. На запрашэнне ў Лабараторыю ўсходняга народнага выцінанкі адказалі: Чэслава Качыньска (Польшча), Лізавета Чырвонцава (Беларусь) і Юлія Датчанка (Украіна). Праект таксама дазволіць супрацоўнічаць паміж запрошанымі народнымі майстрамі і сучаснымі візуальнымі мастакамі з Польшчы (Моніка Трыпуз), Беларусі (Алена Семянюк) і Украіны (Кірыл Крываротаў). Акрамя таго, майстар-класы па выцінанцы правядуць для моладзі і дарослых.

біяграфіі

Моніка Трыпуз – нарадзілася ў 1981 годзе ў Хелме. Візуальная мастачка, якая працуе ў галіне крытычнага мастацтва і спекулятыўнага дызайну. Выпускніца матэматычнага факультэта матэматыкі і прыродазнаўства Люблінскага каталіцкага ўніверсітэта. Вучылася таксама на факультэце мастацтва Універсітэта Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне. Скончыла факультэт графікі Акадэміі выяўленчага мастацтва ў Варшаве з адзнакай рэктара па дзвюх спецыяльнасцях: майстэрская графіка і ілюстрацыйна-выдавецкая графіка.  Яе апошнія інтарэсы сканцэнтраваны на польскай народнай культуры і рамёствах. Вынікам гэтых зацікаўленняў стала кніга “Год вёскі”, натхнёная двусмоткай, якая месяц за месяцам ілюструе незвычайныя ці забытыя народныя традыцыі і абрады. Яна таксама рэалізавала праект «Atencja», прысвечаны perebores (люблінскі ткацкі арнамент), які з’яўляецца спробай сутыкнуць старыя рамесныя тэхнікі з сучаснай лічбавай тэхнікай. Яна таксама з’яўляецца заснавальніцай моднага брэнда How I, у якім яна выкарыстоўвае творчы перабор для стварэння змястоўнай і культурна значнай адзення.

Лізавета Чырвонцава – родам з Маладзечна (Беларусь). Член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. У 1997 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва. Дыпломны праект “Кола жыцця” стаў яе першым праектам на факультэце народных промыслаў. Майстэрства набыла ў сваёй маці, Чырвонцавай Вікторыі Мікітаўны, настаўніцы многіх беларускіх майстроў ткацтва і саломапляцення. Лізавета падтрымлівае і развівае дзіцяча-юнацкую школу выраза. Падрыхтавала больш за 120 спецыялістаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. У 2018 годзе яна атрымала тытул народнай майстрынi Беларусі. Творчасць Лізаветы складалася з некалькіх асобных нітак: архетыпічныя і дэкаратыўныя сімвалічныя вобразы, міфалагічныя постаці, беларускія святы і фантастычныя кампазіцыі. Аўтарскі стыль вылучаецца характэрнымі элементамі і выразнай стылізацыяй вобразаў. Творы характарызуюцца эксперыментальным выкарыстаннем матэрыялу, падборам колераў і тыпу дэкору. Творы мастачкi знаходзяцца ў зборах Мінскага абласнога краязнаўчага музея (Беларусь), Дзяржаўнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка – Заслаўскага музея Мінскай вобласці (Беларусь), Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея, Дамадзедаўскага гістарычнага музея. і Падмаскоўным мастацкім музеі (Расія), у Этнаграфічным музеі – Дом Адама Пятроўскага, ураджэнца Купіша (Літва), у прыватных калекцыях Польшчы, Расіі, Літвы, Украіны, Германіі, ЗША, Японіі і іншых краін. .

Кірыл Крываротаў – беларускі мастак польскага паходжання, нарадзіўся ў 1998 годзе. Выпускнік факультэта мастацтваў Універсітэта Марыі Кюры-Складоўскай. Займаецца кампутарнай графікай і мультымедыйным мастацтвам. Яго работы былі прадстаўлены на розных выставах, конкурсах і культурных мерапрыемствах.

Юлія Датчанка займаецца выцiнанкай і вырабам пісанак. Выцiнанка суправаджала яе з дзяцінства, калі яна доўгі час жыла ў мястэчку Петрыкаўка, вядомым яркімі традыцыямі народных промыслаў. Цудоўна напісалі пра яе Святлана Бязпалько і Багдан Ясінскі:
Яйкапісанню і выразанню з паперы Юлія Датчанка вучылася ў вядомага ўкраінскага мастака Андрэя Пушкарыева. Перайшоўшы да народнай творчасці, яе сімвалічнай мовы і вобразнасці, мастачка стварыла свой стыль, сугучны традыцыям украінскай народнай выцінанкі, і разам з тым выявіла сябе як выразны мастак. Дэкаратыўныя папяровыя пано Датчанка ўнікальныя арыгінальнай стылізацыяй элементаў з велікодных яек, адрозніваюцца асаблівай ажурнасцю і плыўнасцю ліній. Для яе твораў характэрна прывязанасць да традыцыі пры стылізацыі старажытных матываў у рэчышчы эстэтыкі сучаснага гледача. […].

Часлава Качыньска (нар. 1943) — адна з самых вядомых мастачак Курпеў. Разнастайная, больш за 60 гадоў яна прадстаўляе сваё майстэрства ў многіх галінах народнай творчасці: упрыгожванні інтэр’ераў, вышыўцы, ткацтве, карункапляценні і абрадавым мастацтве. Захапленне традыцыямі краю пайшло з сямейнага дома, і змалку расла ў атмасферы захаплення народнай творчасцю. Першыя выцінанкі рабіла пад наглядам бабулі Антаніны Сташкевіч. Часлава Качыньская, аднак, хутка дасягнула індывідуальнага стылю, працягнуўшы традыцыйныя формы выразаў Курпеі, такія як лілеі, зоркі, сілуэтныя выразы (коні, птушкі). З гадамі яе творы набылі новае мастацкае выражэнне праз выкарыстанне вялікіх фарматаў і ўвядзенне элементаў уласнага дызайну. Акрамя найбольш рэпрэзентатыўных выцінанак, мастачка выяўляе сябе і ў іншых галінах народнай творчасці: ткацтве, вышыўцы (традыцыйныя блузкі, абрусы, сурвэткі), карункапляценні (устаўкі для народных строяў і посцілак), абрадавым мастацтве (абрадавы хлеб). – бычкі, новыя латкі) і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (сэрцайкі, папяровыя кветкі).

Алена Семянюк – беларуская мастачка, магістр мастацтваў, жыве і працуе ў Любліне 7 гадоў. На працягу некалькi гадоў яна засяроджваецца на мастацтве ў публічнай прасторы, малюе муралы і праводзіць майстар-класы для моладзі. Апошнім часам таксама супрацоўнічае зь беларускім незалежным тэатральным калектывам «Купалаўцы». Стварала дэкарацыі да спектакля «Вуліца» ў пастаноўцы Аркадыюша Зэнтэк, чый спэктакль заграна падчас фестывалю «Ноч культуры» ў Любліне. Яна таксама супрацоўнічае з neTTeatre у Любліне.

Ми дуже раді повідомити, що завдяки підтримці Центру Мієрошевського Варштати Культури в Любліні розпочинають міжнародний проект під назвою „Лабораторія східної народної витинанки”. Це унікальна можливість зміцнити мистецький діалог між поляками, білорусами та українцями. Традиційне народне мистецтво буде джерелом натхнення і відправною точкою нашої діяльності.

Витинанка – це унікальний елемент народного мистецтва, який культивується вже понад 150 років і є невід’ємною частиною культури Польщі, Білорусі та України. У минулому це була найкрасивіша прикраса різдвяного декору а сьогодні – одна з найбільш інтригуючих форм народного мистецтва.

Участь у проекті дозволить майстрам традиційних ремесел зустрітися, обмінятися досвідом та ідеями. Чеслава Качинська (Польща), Лізавета Чирвонцава (Білорусь) та Юлія Датченко (Україна) прийняли запрошення до Лабораторії східної народної витинанки. Проект також дасть можливість запрошеним народним майстриням співпрацювати з сучасними художниками з Польщі (Моніка Трипуз), Білорусі (Альона Семенюк) та України (Кирило Криворотов). Крім того, майстри проводитимуть майстер-класи з витинанки для дітей та дорослих.

БІОГРАМИ

Моніка Трипуз – народилася 1981 року в Хелмі. Візуальний митець, що працює в галузі критичного мистецтва та спекулятивного дизайну. Випускник Факультету Математики та Природничих наук Люблінського Католицького Університету. Вона також навчалася на Факультеті Мистецтв Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Закінчила Факультет Графіки Академії Образотворчого Мистецтва у Варшаві з відзнакою ректора за двома спеціальностями: Графіка та ілюстрація та Видавнича графіка. Останнім часом її інтереси зосереджені на польській народній культурі та ремеслах. Результатом цих зацікавлень стала авторська книга «Рік села», що місяць за місяцем ілюструє незвичні чи забуті народні традиції та обряди. Вона також реалізувала проект «Atencja», присвячений перебором (люблінським ткацьким орнаментам), який був спробою зіткнути старі техніки рукоділля з сучасними цифровими техніками. Вона також є засновницею модного бренду How I, у якому вона використовує творчо розроблений перебор для створення одягу, який є змістовним і культурно значущим.

 Лізавета Чирвонцава – походить з Молодечно (Білорусь). Майстриня Білоруської спілки майстрів народної творчості. У 1997 році закінчила Білоруський державний університет культури і мистецтва. Дипломний проект «Коло життя» став її першим проектом на Факультеті Народного мистецтва. Свою майстерність отримала від матері, Чирвонцавої Вікторії Микитівни, вчительки багатьох білоруських майстрів ткацтва та соломоплетіння. Лізавета підтримує та розвиває дитячо-юнацьку школу вирізу. Підготувала понад 120 спеціалістів декоративно-ужиткового мистецтва. У 2018 році вона отримала титул народного майстра Білорусі. Творчість Лізавети складалася з кількох окремих складових: архетипні та декоративно-символічні образи, міфологічні фігури, білоруські свята та художні композиції. Авторський стиль вирізняється характерними елементами та чіткою стилізацією образів. Робота характеризується експериментальним використанням матеріалу, підбором кольорів та типу оздоблення. Роботи майстрині знаходяться в колекціях Мінського обласного краєзнавчого музею (Білорусь), Державного історико-культурного заповідника-музею „Заславль” Мінської області (Білорусь), Бичовського обласного історико-краєзнавчого музею, Домодєдовського історичного музею та Краєзнавчого художнього музею московської області (росія), Етнографічного музею – Будинку Купішкі Адама Петровського (Литва), приватних колекціях Польщі, Росії, Литви, України, Німеччини, США, Японії та інших країн світу.

Кирило Криворотов – білоруський художник польського походження, народився у 1998 році. Випускник факультету мистецтв УМКС. Працює в галузі комп’ютерної графіки та мультимедійного мистецтва. Його роботи були представлені на різних виставках, конкурсах та культурних заходах.

 Юлія Датченко працює з витинанками та писанками. Витинанка супроводжує її з дитинства, коли вона тривалий час жила в селі Петриківка, відомому своїми живими традиціями народних ремесел. Про неї чудово написали Світлана Безпалько та Богдан Ясінський: 
Юлія Датченко вчилася мистецтву писанкок та витинаноку у Андрія Пушкарьова, відомого українського художника. Звертаючись до народного мистецтва, його символічної мови та орнаментики, художниця все ж створила власний стиль, що відповідає традиціям української народної витинанки, водночас розкриваючи себе як експресивну художницю. Декоративні паперові панно Датченко унікальні завдяки авторській стилізації елементів, запозичених з писанок, що вирізняються особливою ажурністю та плавністю ліній. Її творчість характеризується прихильністю до традицій і водночас стилізацією античних мотивів відповідно до естетики сучасного глядача.  […].

Чеслава Качинська (нар. 1943) – одна з найвідоміших художниць курпі. Різнобічно талановита, вона вже понад 60 років демонструє свою майстерність у багатьох сферах народного мистецтва: оздобленні інтер’єру, вишивці, ткацтві, мереживі та обрядовому мистецтві. Любов до традицій регіону вона перейняла з родинного дому і з раннього дитинства росла з пристрастю до народного мистецтва.  Перші витинанки вона зробила під керівництвом своєї бабусі Антоніни Сташкевич. Однак Чеслава Качинська швидко розробила індивідуальний стиль, продовжуючи традиційні форми витинанок, такі як лелія, зірки та силуетні витинанки (коні, птахи). З роками її роботи набули нового художнього вираження завдяки використанню великих форматів та впровадженню власних елементів дизайну. Окрім найбільш репрезентативної витинанки, мисткиня активно працює і в інших галузях народного мистецтва: ткацтво, вишивка (традиційні блузки, скатертини, сервізи), мереживоплетіння (вставки в народні костюми та постільну білизну), обрядове мистецтво (обрядовий хліб) та декоративно-прикладне мистецтво (витинанки, квіти з цигаркового паперу).

Олена Семенюк – білоруська художниця, магістр мистецтв, живе і працює в Любліні вже 7 років. Протягом багатьох років її робота була зосереджена на мистецтві в громадських місцях, зокрема, малюванні муралів та проведенні воркшопів для молоді. Останнім часом вона також співпрацює з білоруською незалежною театральною групою „Купалауци”. Створила декорації до вистави „Вулиця”, реж. Аркадіуша Зентека, показ якого відбувся під час фестивалю „Ніч культури” в Любліні. Він також співпрацює з люблінським neTTheatre.

Czarno-biała wycinanka z motywami zwierzęcymi i roślinnymi.
logotypy

Wschodnie Laboratorium Wycinanki

Dzięki wsparciu Centrum Mieroszewskiego, Warsztaty Kultury w Lublinie rozpoczynają realizację międzynarodowego projektu pn. „Wschodnie Laboratorium Wycinanki Ludowej”. To wyjątkowa okazja do wzmacniania artystycznego dialogu między Polakami, Białorusinami i Ukraińcami. Źródłem inspiracji i puntem wyjścia naszych działań będzie tradycyjna twórczość ludowa.

Wycinanka to wyjątkowy element sztuki ludowej, który jest kultywowany od ponad 150 lat, będąc jednocześnie nieodłączną częścią kultury Polski, Białorusi i Ukrainy. Dawniej był najpiękniejszą ozdobą świątecznego wystroju wiejskiej izby, a dziś stanowi jedną z najbardziej intrygujących form sztuki ludowej.

Udział w projekcie umożliwi spotkanie twórców rzemiosła tradycyjnego, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń. Zaproszenie do Wschodniego Laboratorium Wycinanki Ludowej  przyjęły: Czesława Kaczyńska (Polska), Lizaveta Chyrvontsava (Białoruś) i Julia Datchenko (Ukraina). Projekt umożliwi także współpracę zaproszonych twórczyń ludowych ze współczesnymi artystami sztuk wizualnych z Polski (Monika Trypuz),  Białorusi (Alena Semeniuk) i Ukrainy (Kiryl Kryvarotau). Ponadto twórcy rzemiosła poprowadzą warsztaty wycinanki dla młodzieży i osób dorosłych.

GDZIE: Warsztaty Kultury w Lublinie

KIEDY: nieregularnie na przestrzeni roku

WSTĘP: wolny, na warsztaty obowiązują zapisy

 

Monika Trypuz – urodzona w 1981 r. w Chełmie. Artystka wizualna poruszająca się w dziedzinie sztuki krytycznej i designu spekulatywnego. Absolwentka Matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL w Lublinie. Kształciła się również na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Wydział Grafiki ASP w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem rektorskim w dwóch specjalnościach: Grafika Warsztatowa i Ilustracja oraz Grafika Wydawnicza.
Ostatnie jej zainteresowania skupiły się wokół polskiej kultury ludowej i rękodzieła. Efektem tych zainteresowań jest autorska książka „Rocznik wsi” inspirowana tkaniną dwuosnowową, ilustrująca miesiąc po miesiącu niepowszechne bądź zapomniane tradycje i obrzędy ludowe. Realizowała także projekt „Atencja” poświęcony pereborom (lubelskim ornamentom tkackim) będący próbą konfrontacji dawnych technik rękodzielniczych z nowoczesnymi technikami cyfrowymi. Jest także założycielką marki modowej How I, w której wykorzystuje twórczo rozwinięty perebor w celu kreacji istotnych znaczeniowo i kulturowo ubrań.

Lizaveta Chyrvontsava – pochodzi z Mołodeczna (Białoruś). Członkini Białoruskiego Związku Mistrzów Sztuki Ludowej jako rzemieślniczka. W 1997 roku ukończyła Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. Projekt dyplomowy „Koło Życia” był jej pierwszym projektem na Wydziale „Rzemiosła Ludowego”. Swoje umiejętności przejęła od matki, Chirvontsevy Victorii Mikitavny, nauczycielki wielu białoruskich mistrzów tkactwa i tkania słomy. Lizavieta zachowuje i rozwija szkołę młodzieżową wycinanki. Przeszkoliła ponad 120 specjalistów w zakresie sztuki dekoracyjnej i użytkowej. W 2018 roku otrzymała tytuł Mistrza Ludowego Białorusi. Twórczość Lizavety składała się z kilku odrębnych wątków: archetypowych i ozdobnych obrazów symbolicznych, postaci mitologicznych, białoruskich świąt czy kompozycji fabularnych. Styl autorki wyróżniają charakterystyczne elementy i wyraźna stylizacja obrazów. Twórczość charakteryzuje się eksperymentalnym wykorzystaniem materiału, doboru kolorów i rodzaju dekoracji. Prace artystki znajdują się w zbiorach Mińskiego Regionalnego Muzeum Historii Lokalnej (Białoruś), Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego –Muzeum „Zasławe” Obwodu Mińskiego (Białoruś), Bychowskiego Regionalnego Muzeum Historii i Historii Lokalnej, Domodiedowskiego Muzeum Historycznego i Lokalnego Muzeum Sztuki Regionu Moskiewskiego (Rosja), w Muzeum Etnograficznym – Dom Adama Pietrowskiego z Kupiszków (Litwa), w zbiorach prywatnych w Polsce, Rosji, Litwie, Ukrainie, Niemczech, USA, Japonii i innych krajach.

Kiryl Kryvarotau – białoruski artysta polskiego pochodzenia urodzony w 1998 roku. Absolwent wydziału artystycznego UMCS. Zajmuje się grafiką komputerową i sztuką multimedialną. Jego prace były prezentowane na różnorodnych wystawach, konkursach oraz wydarzeniach kulturalnych.

Yulia Datchenko zajmuje się wycinankarstwem oraz pisankarstwem. Wycinanka towarzyszy jej od dzieciństwa, kiedy to przez dłuższy czas żyła w miejscowości Petrykiwka, znanej ze swoich żywych tradycji rzemiosła ludowego. Wspaniale napisali o niej Switlana Bezpalko i Bogdan Jasińki:
Julia Datchenko uczyła się pisania jaj i wycinanki u Andrija Puszkarijewa, znanego ukraińskiego artysty. Przechodząc do sztuki ludowej, jej języka symbolicznego i ob razowania, artystka stworzyła jednak własny styl, zgodny z tradycjami ukraińskiej wycinanki ludowej, a jednocześnie ujawniała się jako artystka ekspresyjna. Dekoracyjne papierowe panele Datchenko są wyjątkowe ze względu na autorską stylizację elementów zaczerpniętych z pisanek, wyróżniają się specjalnymi ażurami i gładkimi liniami. Jej prace cechuje przywiązanie do tradycji przy jednoczesnym stylizowaniu antycznych motywów zgodnie z estetyką współczesnego widza. […].

Czesława Kaczyńska (ur. 1943 r.) należy do najbardziej znanych twórczyń kurpiowskich. Wszechstronnie utalentowana, już od ponad 60 lat prezentuje swoje umiejętności w wielu dziedzinach sztuki ludowej: zdobnictwie wnętrz, hafciarstwie, tkactwie, koronkarstwie i plastyce obrzędowej.
Zamiłowanie do tradycji regionu wyniosła z domu rodzinnego, od najmłodszych lat wzrastała w atmosferze zamiłowania do sztuki ludowej. Pierwsze wycinanki wykonała pod okiem babci Antoniny Staśkiewicz. Czesława Kaczyńska szybko jednak osiągnęła indywidualny styl, kontynuując jednocześnie tradycyjne formy wycinanki kurpiowskiej jak leluje, gwiazdy, wycinanki sylwetowe (koniki, ptaki). Z biegiem lat jej prace nabrały nowego wyrazu artystycznego poprzez stosowanie dużych formatów i wprowadzenie własnych elementów wzorniczych. Oprócz najbardziej reprezentatywnej wycinanki artystka wypowiada się w innych dziedzinach sztuki ludowej: tkactwie, hafcie (tradycyjne bluzki, obrusy, serwety), koronkarstwie (wstawki do stroju ludowego i pościeli), plastyce obrzędowej (pieczywo obrzędowe – byśki, nowe latka) i zdobniczej (kierce, kwiaty z bibuły).

Alena Semeniuk – białoruska artystka, magister sztuki mieszkająca i działająca od 7 lat w Lublinie. W swojej twórczości od lat skupia się na sztuce w przestrzeni publicznej, maluje między innymi murale, prowadzi warsztaty dla młodzieży. Od niedawna współpracuje również z białoruską niezależną grupą teatralną Kupalaucy. Tworzyła scenografie do spektaklu „Ulica” w reż. Arkadiusza Zętka, którego pokaz odbył się podczas Festiwalu Noc Kultury w Lublinie. Również współpracuje z lubelskim neTTheatre.

Мы вельмі рады паведаміць, што дзякуючы падтрымцы Цэнтра Мерашэўскага, Warsztaty Kultury ў Любліне пачынаюць рэалізацыю міжнароднага праекта пад назвай «Лабараторыя ўсходняй народнай выцiнанкi». Гэта ўнікальная магчымасць узмацніць мастацкі дыялог паміж палякамі, беларусамі і ўкраінцамі. Крыніцай натхнення і адпраўной кропкай нашай дзейнасці будзе традыцыйная народная творчасць.

Выцінанка – унікальны элемент народнай творчасці, які культывуецца больш за 150 гадоў і з’яўляецца неад’емнай часткай культуры Польшчы, Беларусі і Украіны. Раней гэта было найпрыгажэйшым упрыгожаннем каляднага ўбрання вясковага пакоя, а сёння – адзін з самых цікавых відаў народнай творчасці.

Удзел у праекце дасць магчымасць пазнаёміцца ​​са стваральнікамі традыцыйных рамёстваў, абмяняцца вопытам і назіраннямі. На запрашэнне ў Лабараторыю ўсходняга народнага выцінанкі адказалі: Чэслава Качыньска (Польшча), Лізавета Чырвонцава (Беларусь) і Юлія Датчанка (Украіна). Праект таксама дазволіць супрацоўнічаць паміж запрошанымі народнымі майстрамі і сучаснымі візуальнымі мастакамі з Польшчы (Моніка Трыпуз), Беларусі (Алена Семянюк) і Украіны (Кірыл Крываротаў). Акрамя таго, майстар-класы па выцінанцы правядуць для моладзі і дарослых.

біяграфіі

Моніка Трыпуз – нарадзілася ў 1981 годзе ў Хелме. Візуальная мастачка, якая працуе ў галіне крытычнага мастацтва і спекулятыўнага дызайну. Выпускніца матэматычнага факультэта матэматыкі і прыродазнаўства Люблінскага каталіцкага ўніверсітэта. Вучылася таксама на факультэце мастацтва Універсітэта Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне. Скончыла факультэт графікі Акадэміі выяўленчага мастацтва ў Варшаве з адзнакай рэктара па дзвюх спецыяльнасцях: майстэрская графіка і ілюстрацыйна-выдавецкая графіка.  Яе апошнія інтарэсы сканцэнтраваны на польскай народнай культуры і рамёствах. Вынікам гэтых зацікаўленняў стала кніга “Год вёскі”, натхнёная двусмоткай, якая месяц за месяцам ілюструе незвычайныя ці забытыя народныя традыцыі і абрады. Яна таксама рэалізавала праект «Atencja», прысвечаны perebores (люблінскі ткацкі арнамент), які з’яўляецца спробай сутыкнуць старыя рамесныя тэхнікі з сучаснай лічбавай тэхнікай. Яна таксама з’яўляецца заснавальніцай моднага брэнда How I, у якім яна выкарыстоўвае творчы перабор для стварэння змястоўнай і культурна значнай адзення.

Лізавета Чырвонцава – родам з Маладзечна (Беларусь). Член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. У 1997 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва. Дыпломны праект “Кола жыцця” стаў яе першым праектам на факультэце народных промыслаў. Майстэрства набыла ў сваёй маці, Чырвонцавай Вікторыі Мікітаўны, настаўніцы многіх беларускіх майстроў ткацтва і саломапляцення. Лізавета падтрымлівае і развівае дзіцяча-юнацкую школу выраза. Падрыхтавала больш за 120 спецыялістаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. У 2018 годзе яна атрымала тытул народнай майстрынi Беларусі. Творчасць Лізаветы складалася з некалькіх асобных нітак: архетыпічныя і дэкаратыўныя сімвалічныя вобразы, міфалагічныя постаці, беларускія святы і фантастычныя кампазіцыі. Аўтарскі стыль вылучаецца характэрнымі элементамі і выразнай стылізацыяй вобразаў. Творы характарызуюцца эксперыментальным выкарыстаннем матэрыялу, падборам колераў і тыпу дэкору. Творы мастачкi знаходзяцца ў зборах Мінскага абласнога краязнаўчага музея (Беларусь), Дзяржаўнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка – Заслаўскага музея Мінскай вобласці (Беларусь), Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея, Дамадзедаўскага гістарычнага музея. і Падмаскоўным мастацкім музеі (Расія), у Этнаграфічным музеі – Дом Адама Пятроўскага, ураджэнца Купіша (Літва), у прыватных калекцыях Польшчы, Расіі, Літвы, Украіны, Германіі, ЗША, Японіі і іншых краін. .

Кірыл Крываротаў – беларускі мастак польскага паходжання, нарадзіўся ў 1998 годзе. Выпускнік факультэта мастацтваў Універсітэта Марыі Кюры-Складоўскай. Займаецца кампутарнай графікай і мультымедыйным мастацтвам. Яго работы былі прадстаўлены на розных выставах, конкурсах і культурных мерапрыемствах.

Юлія Датчанка займаецца выцiнанкай і вырабам пісанак. Выцiнанка суправаджала яе з дзяцінства, калі яна доўгі час жыла ў мястэчку Петрыкаўка, вядомым яркімі традыцыямі народных промыслаў. Цудоўна напісалі пра яе Святлана Бязпалько і Багдан Ясінскі:
Яйкапісанню і выразанню з паперы Юлія Датчанка вучылася ў вядомага ўкраінскага мастака Андрэя Пушкарыева. Перайшоўшы да народнай творчасці, яе сімвалічнай мовы і вобразнасці, мастачка стварыла свой стыль, сугучны традыцыям украінскай народнай выцінанкі, і разам з тым выявіла сябе як выразны мастак. Дэкаратыўныя папяровыя пано Датчанка ўнікальныя арыгінальнай стылізацыяй элементаў з велікодных яек, адрозніваюцца асаблівай ажурнасцю і плыўнасцю ліній. Для яе твораў характэрна прывязанасць да традыцыі пры стылізацыі старажытных матываў у рэчышчы эстэтыкі сучаснага гледача. […].

Часлава Качыньска (нар. 1943) — адна з самых вядомых мастачак Курпеў. Разнастайная, больш за 60 гадоў яна прадстаўляе сваё майстэрства ў многіх галінах народнай творчасці: упрыгожванні інтэр’ераў, вышыўцы, ткацтве, карункапляценні і абрадавым мастацтве. Захапленне традыцыямі краю пайшло з сямейнага дома, і змалку расла ў атмасферы захаплення народнай творчасцю. Першыя выцінанкі рабіла пад наглядам бабулі Антаніны Сташкевіч. Часлава Качыньская, аднак, хутка дасягнула індывідуальнага стылю, працягнуўшы традыцыйныя формы выразаў Курпеі, такія як лілеі, зоркі, сілуэтныя выразы (коні, птушкі). З гадамі яе творы набылі новае мастацкае выражэнне праз выкарыстанне вялікіх фарматаў і ўвядзенне элементаў уласнага дызайну. Акрамя найбольш рэпрэзентатыўных выцінанак, мастачка выяўляе сябе і ў іншых галінах народнай творчасці: ткацтве, вышыўцы (традыцыйныя блузкі, абрусы, сурвэткі), карункапляценні (устаўкі для народных строяў і посцілак), абрадавым мастацтве (абрадавы хлеб). – бычкі, новыя латкі) і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (сэрцайкі, папяровыя кветкі).

Алена Семянюк – беларуская мастачка, магістр мастацтваў, жыве і працуе ў Любліне 7 гадоў. На працягу некалькi гадоў яна засяроджваецца на мастацтве ў публічнай прасторы, малюе муралы і праводзіць майстар-класы для моладзі. Апошнім часам таксама супрацоўнічае зь беларускім незалежным тэатральным калектывам «Купалаўцы». Стварала дэкарацыі да спектакля «Вуліца» ў пастаноўцы Аркадыюша Зэнтэк, чый спэктакль заграна падчас фестывалю «Ноч культуры» ў Любліне. Яна таксама супрацоўнічае з neTTeatre у Любліне.

Ми дуже раді повідомити, що завдяки підтримці Центру Мієрошевського Варштати Культури в Любліні розпочинають міжнародний проект під назвою „Лабораторія східної народної витинанки”. Це унікальна можливість зміцнити мистецький діалог між поляками, білорусами та українцями. Традиційне народне мистецтво буде джерелом натхнення і відправною точкою нашої діяльності.

Витинанка – це унікальний елемент народного мистецтва, який культивується вже понад 150 років і є невід’ємною частиною культури Польщі, Білорусі та України. У минулому це була найкрасивіша прикраса різдвяного декору а сьогодні – одна з найбільш інтригуючих форм народного мистецтва.

Участь у проекті дозволить майстрам традиційних ремесел зустрітися, обмінятися досвідом та ідеями. Чеслава Качинська (Польща), Лізавета Чирвонцава (Білорусь) та Юлія Датченко (Україна) прийняли запрошення до Лабораторії східної народної витинанки. Проект також дасть можливість запрошеним народним майстриням співпрацювати з сучасними художниками з Польщі (Моніка Трипуз), Білорусі (Альона Семенюк) та України (Кирило Криворотов). Крім того, майстри проводитимуть майстер-класи з витинанки для дітей та дорослих.

БІОГРАМИ

Моніка Трипуз – народилася 1981 року в Хелмі. Візуальний митець, що працює в галузі критичного мистецтва та спекулятивного дизайну. Випускник Факультету Математики та Природничих наук Люблінського Католицького Університету. Вона також навчалася на Факультеті Мистецтв Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Закінчила Факультет Графіки Академії Образотворчого Мистецтва у Варшаві з відзнакою ректора за двома спеціальностями: Графіка та ілюстрація та Видавнича графіка. Останнім часом її інтереси зосереджені на польській народній культурі та ремеслах. Результатом цих зацікавлень стала авторська книга «Рік села», що місяць за місяцем ілюструє незвичні чи забуті народні традиції та обряди. Вона також реалізувала проект «Atencja», присвячений перебором (люблінським ткацьким орнаментам), який був спробою зіткнути старі техніки рукоділля з сучасними цифровими техніками. Вона також є засновницею модного бренду How I, у якому вона використовує творчо розроблений перебор для створення одягу, який є змістовним і культурно значущим.

 Лізавета Чирвонцава – походить з Молодечно (Білорусь). Майстриня Білоруської спілки майстрів народної творчості. У 1997 році закінчила Білоруський державний університет культури і мистецтва. Дипломний проект «Коло життя» став її першим проектом на Факультеті Народного мистецтва. Свою майстерність отримала від матері, Чирвонцавої Вікторії Микитівни, вчительки багатьох білоруських майстрів ткацтва та соломоплетіння. Лізавета підтримує та розвиває дитячо-юнацьку школу вирізу. Підготувала понад 120 спеціалістів декоративно-ужиткового мистецтва. У 2018 році вона отримала титул народного майстра Білорусі. Творчість Лізавети складалася з кількох окремих складових: архетипні та декоративно-символічні образи, міфологічні фігури, білоруські свята та художні композиції. Авторський стиль вирізняється характерними елементами та чіткою стилізацією образів. Робота характеризується експериментальним використанням матеріалу, підбором кольорів та типу оздоблення. Роботи майстрині знаходяться в колекціях Мінського обласного краєзнавчого музею (Білорусь), Державного історико-культурного заповідника-музею „Заславль” Мінської області (Білорусь), Бичовського обласного історико-краєзнавчого музею, Домодєдовського історичного музею та Краєзнавчого художнього музею московської області (росія), Етнографічного музею – Будинку Купішкі Адама Петровського (Литва), приватних колекціях Польщі, Росії, Литви, України, Німеччини, США, Японії та інших країн світу.

Кирило Криворотов – білоруський художник польського походження, народився у 1998 році. Випускник факультету мистецтв УМКС. Працює в галузі комп’ютерної графіки та мультимедійного мистецтва. Його роботи були представлені на різних виставках, конкурсах та культурних заходах.

 Юлія Датченко працює з витинанками та писанками. Витинанка супроводжує її з дитинства, коли вона тривалий час жила в селі Петриківка, відомому своїми живими традиціями народних ремесел. Про неї чудово написали Світлана Безпалько та Богдан Ясінський: 
Юлія Датченко вчилася мистецтву писанкок та витинаноку у Андрія Пушкарьова, відомого українського художника. Звертаючись до народного мистецтва, його символічної мови та орнаментики, художниця все ж створила власний стиль, що відповідає традиціям української народної витинанки, водночас розкриваючи себе як експресивну художницю. Декоративні паперові панно Датченко унікальні завдяки авторській стилізації елементів, запозичених з писанок, що вирізняються особливою ажурністю та плавністю ліній. Її творчість характеризується прихильністю до традицій і водночас стилізацією античних мотивів відповідно до естетики сучасного глядача.  […].

Чеслава Качинська (нар. 1943) – одна з найвідоміших художниць курпі. Різнобічно талановита, вона вже понад 60 років демонструє свою майстерність у багатьох сферах народного мистецтва: оздобленні інтер’єру, вишивці, ткацтві, мереживі та обрядовому мистецтві. Любов до традицій регіону вона перейняла з родинного дому і з раннього дитинства росла з пристрастю до народного мистецтва.  Перші витинанки вона зробила під керівництвом своєї бабусі Антоніни Сташкевич. Однак Чеслава Качинська швидко розробила індивідуальний стиль, продовжуючи традиційні форми витинанок, такі як лелія, зірки та силуетні витинанки (коні, птахи). З роками її роботи набули нового художнього вираження завдяки використанню великих форматів та впровадженню власних елементів дизайну. Окрім найбільш репрезентативної витинанки, мисткиня активно працює і в інших галузях народного мистецтва: ткацтво, вишивка (традиційні блузки, скатертини, сервізи), мереживоплетіння (вставки в народні костюми та постільну білизну), обрядове мистецтво (обрядовий хліб) та декоративно-прикладне мистецтво (витинанки, квіти з цигаркового паперу).

Олена Семенюк – білоруська художниця, магістр мистецтв, живе і працює в Любліні вже 7 років. Протягом багатьох років її робота була зосереджена на мистецтві в громадських місцях, зокрема, малюванні муралів та проведенні воркшопів для молоді. Останнім часом вона також співпрацює з білоруською незалежною театральною групою „Купалауци”. Створила декорації до вистави „Вулиця”, реж. Аркадіуша Зентека, показ якого відбувся під час фестивалю „Ніч культури” в Любліні. Він також співпрацює з люблінським neTTheatre.

Czarno-biała wycinanka z motywami zwierzęcymi i roślinnymi.
logotypy

W najbliższych dniach

Minione wydarzenia

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu