Wejście do Warsztatu Fotograficzego.

Spacer „Lublin Edwarda Hartwiga jako kopalnia tematów fotograficznych” / Пішохідна екскурсія “Люблін Едварда Гартвіга як копальня фотографічних сюжетів”

ZAPISY/Реєстрація

O wydarzeniu

Lublin, Stare Miasto, dzielnica żydowska, to była kopalnia fotografii […]. Podzamcze, mówiąc językiem człowieka wrażliwego, było genialne do malowania, do fotografowania, […] ten strój, te ubiory; zarośnięte i brodate twarze, bardzo ubogie chałupy na Podzamczu. Właściwie wszystko zaczynało się od Bramy Grodzkiej. Mieszkali tam szewcy, krawcy; mieli jakiś kąt do spania, dosłownie kąt, a właściwie pracowali na wolnym powietrzu. […] Jednocześnie była piękna architektura, był ciekawy sztafaż, ruch na ulicach, handel w sklepikach i na ulicach. Sprzedawano makagigi zrobione z maku, jabłka marynowane, które wystawiane były w dużych beczkach, kapustę kiszoną i różne specjalności, które tylko u Żydów można było kupić, oczywiście śledzie itp. Wszystko to było wystawione przed wejściem do domu, na ulicy.
Edward Hartwig, Tematy fotograficzne, źródło teatrnn.pl

Informacje praktyczne

Kiedy: 28 października 2023 r., godz. 11.00–14.00
Gdzie: start: Zaułek Hartwigów, Kowalska 3
Zapisy: przez formularz online. Udział w spacerze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program na październik

5,6,12,13, 19,20, 26,27 października 2023 | Atelier Fotograficzne sprzed 100 lat – zwiedzanie 

7 października 2023 | Talbotypia 

14 października 2023 | Ambrotypia 

21 października 2023 | Odbitki stykowe 

28 października 2023 | Spacer “Lublin Edwarda Hartwiga jako kopalnia tematów fotograficznych” 


про подію

Люблін, Старе місто, єврейська дільниця, були скарбницею фотографій […]. Підзамче, кажучи мовою чутливої людини, було геніальним для живопису, для фотографії, […] це вбрання, цей одяг; зарослі і бородаті обличчя, дуже бідні хатинки на Підзамчі. Власне, все починалося від Гродської брами. Там жили шевці, кравці, вони мали куток, де спати, буквально куток, а працювали фактично на вулиці. […] Водночас там була гарна архітектура, цікавий стаффаж, рух на вулицях, торгівля в крамницях і на вулицях. Продавали макітри з маку, квашені яблука, які виставляли у великих бочках, квашену капусту і різні делікатеси, які можна було купити тільки у євреїв, звісно, оселедець тощо. Все це було виставлено перед входом до будинку, на вулиці.
Едвард Гартвіг, фото сюжети, джерело teatrnn.pl

Практична інформація

Коли: 28.10 2023 року, 11:00 – 14:00
Початок: Фотомайстерня Культурних Майстерень, вул. Ковальська, 3 / Алея Гартвігів
Реєстрація: участь у прогулянці безкоштовна. Кількість місць обмежена. Реєструйтеся через онлайн-форму.

Програма на жовтень

 5,6,12,13,  19,20, 26,27.10 2023 | Фотографічна майстерня Майстерні культури

7.10.2023 | Тальботипія

14.10 2023 | Амбротип

21.10 2023 |Контактні відбитки – фотографія з духом

28.10 2023 |Пішохідна екскурсія “Люблін Едварда Гартвіга як копальня фотографічних сюжетів”

 

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

28 października 2023

Czas

11:00

Więcej informacji

Zapisy/Реєстрація

Lokalizacja

ul. Kowalska 3 / Zaułek Hartwigów
Zapisy/Реєстрація