ZPT – Zabawy Praktyczne i Twórcze

„ZPT – Zabawy Praktyczne i Twórcze” to interdyscyplinarny cykl działań animacyjnych, stymulujących kreatywność oraz aktywizujących twórczo uczestników w różnym wieku o charakterze integracyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami sensorycznymi i wyzwaniami, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu i ich rodzin oraz dla osób neurotypowych.

Zabawy Praktyczne i Twórcze zakładają integrację środowiska osób neuroróżnorodnych z neurotypoywmi. Jest to projekt mniej edukacyjny a bardziej animacyjny i włączający dzieci, młodzież i dorosłych w spektrum do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, rozwijania zainteresowań w idei “wolność w spektrum” oraz daje możliwość stworzenia przestrzeni do wspólnego dialogu oraz integracji środowisk osób neuronormatywnych i neuroróżnorodnych.

Uczestnicy projektu zetkną się z wieloma plastycznymi środkami wyrazu artystycznego, technikami, materiałami i narzędziami, jednocześnie ucząc się eksperymentować z nimi, przetwarzać oraz tworzyć własne kreacje twórcze. Działania projektowe mają wyzwolić ich potencjał twórczy, uwzględniając jednocześnie szczególne zainteresowania, potrzeby stymulacyjne oraz wrażliwość sensoryczną.

Projekt „ZPT – Zabawy Praktyczne i Twórcze” to cykl warsztatów poświęconych sztuce zabawy i towarzyszącej im części demonstracyjnej, poświęconej prezentacji w przestrzeni publicznej instalacji artystycznych powstałych w obszarach tematycznych warsztatów, które odbędą się w ramach projektu.

Na projekt złożą się trzy różne cykle warsztatowe:

  • IGRASZKI – warsztaty poświęcone samodzielnemu tworzeniu zabawek analogowych.
  • ŚWIAT W MINIATURZE – cykl 3 różnych warsztatów poświęconych oswajaniu i utrwalaniu w zamkniętych formach fragmentów otaczającej nas rzeczywistości 
  • ŚWIAT W PRZESTWORZACH – cykl 3 warsztatów poświęconych powietrznym instalacjom.

Podczas warsztatów ich uczestniczy zostaną zaproszeni do pomocy w budowie formy instalacyjnej poświęconej wybranemu tematowi z przeprowadzonych wcześniej warsztatów.

GDZIE: w siedzibie Warsztatów Kultury

KIEDY: cyklicznie

WSTĘP: bezpłatny, obowiązują zapisy

 
 
ZTP logo
Kobieta robi tablicę sensoryczną. Dookoła obrazka jest biała ramka. Napis: ZTP - Zabawy Praktyczne i Twórcze.

Wydarzenia

Minione wydarzenia

Galeria projektu 

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu