ALLURE

ALLURE („Alfabetización Liberadora: Accesibilidad Universal en Recursos culturales para la Educación permanente” | „Alfabetyzacja na rzecz wolności: powszechna dostępność w miejscach kultury dla kształcenia ustawicznego”) to projekt Partnerstw Strategicznych na rzecz innowacji w sektorze Edukacji dorosłych programu Erasmus+, realizowany w terminie 01.09.2020-30.06.2023 przez 5 organizacji partnerskich.

 

  • Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Xunta de Galicia | Hiszpania | koordynator projektu
  • Warsztaty Kultury w Lublinie | Polska
  • Icelandic Textile Center| Islandia
  • Associação Empresarial de Portugal (AEP) | Portugalia
  • Universidade de Vigo | Hiszpania

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie metod nauczania osób dorosłych oraz stworzenie funkcjonalnych narzędzi sprzyjających dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekt ma umożliwić osobom dorosłym uczenie się poprzez działania kulturalne.

W ramach projektu planowane są następujące rezultaty pracy intelektualnej:

  1. aplikacja internetowa CIMA (Cultural Information Made Accessible) – jej celem jest przekazywanie za pomocą przystępnych formatów (tekst, TTS, piktogramy itp.) podstawowych informacji na temat zasobów kultury, w tym miejsc i wydarzeń (np. godziny otwarcia/zamknięcia, początek/koniec, dostępność windy/schodów, dostępność dla wózków inwalidzkich, informacje w alfabecie Braille’a / piktogramy / audioprzewodniki, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami);
  2. raport na temat stanu wiedzy i potrzeb w edukacji dorosłych z perspektywy zasobów kultury;
  3. dobre praktyki i rekomendacje w obszarze dostępności i inkluzyjności w działaniach kulturalnych w Europie.

Szczegóły na temat projektu oraz jego rezultatów są dostępne na stronie ALLURE.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Młoda dziewczyna notuje długopisem. Na zdjęciu znajduje się białe logo Allure.

Kontakt