Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński

 Wydarzenie Kulturalne Roku 2022 w konkursie Gazety Wyborczej Lublin „Strzały kultury”.

2023

Nominacja w konkursie Gazety Wyborczej „Strzały kultury” za koncert re:tradycja

2018

Medal 700lecia Miasta Lublin dla Karoliny Waszczuk, dyrektora festiwalu

2017

Nominacja w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2016

2016

Certyfikat EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – międzynarodowej platformy, jednoczącej istotne dla kultury europejskiej festiwale, wyróżniające się wysoką wartością artystyczną

2015-2016

Wyróżnienie w konkursie na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne w Polsce „Ludowy Oskar” w kategorii: festiwale, koncerty, imprezy plenerowe

2010

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej – Turystyczny Produkt Roku 2009

2009

Główna nagroda w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa”

2009

 I miejsce w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego organizowanym przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną

2009

Tytuł „Perełka Lubelszczyzny” przyznawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przedsięwzięciom, które istotnie wpływają na zwiększenie atrakcyjności Województwa Lubelskiego

2008