Warsztaty Kultury
Noc Kultury
Inne Brzmienia
Carnaval Sztukmistrzów
Jarmark Jagieloński

Warsztaty Kultury

Medal 700lecia Miasta Lublin dla Anny Nakoniecznej, koordynatorki pracy programowo-organizacyjnej

2017

Medal 700lecia Miasta Lublin dla Grzegorza Rzepeckiego, dyrektora

2017

Medal 700lecia Miasta Lublin dla Piotra Zieniuka, kierownika działu organizacyjnego

2017

Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Tomasza Kulczyńskiego, pracownika działu organizacyjnego

2017

Medal 700-lecia Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina

2017

Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Katarzyny Pudło, organizatorki projektu

2017

Dyplom uznania za zaangażowanie w ruch społeczny na rzecz budowy drogi S-17, podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie dostępności komunikacyjnej miasta i regionu oraz współudział w kształtowaniu polityki rozwoju Lubelszczyzny od Prezydenta Miasta Lublin

2014

Certyfikat w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” od Prezydenta Miasta Lublin oraz Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin

2014

Certyfikat w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” od Prezydenta Miasta Lublin oraz Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin

2013

Nagroda dla Fundacji „Kultura Enter” w kategorii „organizacji pozarządowych lub grup obywatelskich” dla programu Wolontariusz Kultury. Konkurs objęty był patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Narodowego Centrum Kultury

2012

Nagroda „Wolontariusza Roku Lubelszczyzny” w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie

2011